Privātuma politika

SĪKFAILU IZMANTOŠANA

Pievēršam jūsu uzmanību, ka tīmekļa vietne automātiski nevāc nekādus jūsu Personas datus. Tīmekļa vietnē izmantotie Sīkfaili paredzēti pareizas tīmekļa vietnes darbības un apmeklētāju pieredzes nodrošināšanai. Tāpat, pateicoties iegūtajiem statistikas datiem, uzņēmums var pilnveidot savu interneta vietni.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju sērfošanas datus Google Analytics programma vāc tikai statistikas mērķiem (tā mums ir iespēja pilnveidot savu tīmekļa vietni), tomēr konkrētus datus, piemēram IP adresi vai / un personīgo informāciju, personas datus – šī vietne NEVĀC.

Seansa sīkfaili

Seansa sīkfaili ļauj jūs atpazīt vienā apmeklējumā mūsu vietnē, lai visas vietnes izmaiņas vai izvēlnes tiktu iegaumētas, pārvietojoties no vienas lapas un otru. Šie sīkfaili ļauj ātri un viegli pārvietoties pa vietnes lapām, lai katru reizi, apmeklējot jaunu vietu, nevajadzētu no jauna apstrādāt informāciju. Seansa sīkfailiem ir pagaidu raksturs, tie zūd, tiklīdz aizverat pārlūkprogrammu vai izejat no vietnes.

Ilglaicīgie sīkfaili

Ilglaicīgie sīkfaili ir tādi sīkfaili, kuri noteiktu laiku paliek jūsu datorā pēc tam, kad ir beidzies sērfošanas seanss, tāpēc var ierakstīt noteiktas lietotāju izvēlnes, kad vietne tiek apmeklēta no jauna.

Trešo pušu sīkfaili

Šajā tīmekļa vietnē var būt no citām tīmekļa vietnēm iecelts saturs (piemēram, video, attēli, teksts un tml.). Tāda satura skatīšanās un darbības ar to šajā tīmekļa vietnē pielīdzināma to tīmekļa vietņu apmeklēšanai, no kurām ir iecelts saturs.

Šīs tīmekļa vietnes var vākt datus par jums, izmantot sīkfailus (cookies), trešo pušu sekošanas pakalpojumus un vērot jūsu darbības ar iecelto saturu, ieskaitot arī tos gadījumus, kad jums ir konts un esat pieteicies minētajās tīmekļa vietnēs.

Trešo pušu sīkfailus pārvalda citas organizācijas, kuras nepieder šai vietnei. Trešo pušu sīkfaili, kuri var tikt saglabāti datorā, telefonā vai planšetē un sērfošanas laikā mūsu vietnē, ir “Google Analytics” sīkfaili, kas paredzēti vietnes monitoringam. Šie sīkfaili vāc informāciju par to, kā lietotāji izmanto interneta vietni. Mēs izmantojam šādu informāciju pārskatu sagatavošanai, mūsu vietnes kvalitātes uzlabošanai. “Google Analytics” anonīmi vāc informāciju par apmeklētāju skaitu, vietu, no kuras izmantota mūsu vietne, par to, kādās vietnes daļās sērfoja apmeklētāji. Šos sīkfailus radījis “Google Analytics”. Lai iegūtu vairāk informācijas, varat apmeklēt:  http://www.google.com/analytics.

Jebkāda informācija, kas savākta ar sīkfailu palīdzību, tiek glabāta līdz sīkfailu spēkā esamības beigām un netiek izmantota citiem mērķiem, izņemot tos, kas norādīti šajā politikā.

Vairāk uzzināt par sīkfailiem, piemēram, kā tos pārvaldīt vai izdzēst, varat, apmeklējot adresi http://www.allaboutcookies.org.

Lai uzzinātu, kā apturēt interneta vietņu monitoringu ar “Google Analytics” sīkfailiem, varat apmeklēt : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sīkfailus ierobežot vai bloķēt tīmekļa vietnes apmeklētāji var, izmantojot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Ja vēlas, lai interneta vietnes / tīmekļa lapas apmeklētāja ierīcē netiktu saglabāti nekādi sīkfaili, jāpielāgo interneta pārlūkprogrammas iestatījumi tā, lai pirms jebkura sīkfaila saglabāšanas par to tiktu paziņots vai interneta pārlūkprogramma noraidītu visus sīkfailus. Iestatījumi atsevišķi jāpielāgo katrai jebkuras ierīces interneta pārlūkprogrammai.

Tomēr, aizliedzot jebkādu sīkfailu izmantošanu vai izmantošanu ierobežojot, iespējams, ka nesaņemsiet pakalpojumus vai nevarēsiet izmantot interneta vietnes funkcionalitāti.

 

APSTIPRINĀTS AR UAB “MOGUNTIA BALTIJA” direktora 2018. gada 7. decembra rīkojumu Nr. V-23/2

DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA

Jēdzieni

Datu pārzinis – UAB “Moguntia Baltija” (turpmāk – Sabiedrība), juridiskās personas kods 141573894, mītnes adrese Paupių g. 1, Klemiškės 1. k., LT- 91291, Klaipēdas raj.

Datu subjekts – jebkura fiziska persona, kuras datus apstrādā Sabiedrība. Datu pārzinis vāc tikai tos datu subjekta datus, kuri nepieciešami Sabiedrības darbības veikšanai un / vai apmeklēšanai, izmantojot, sērfojot Sabiedrības interneta vietnē (turpmāk – Vietne).

Datu apstrāde – dažādas ar vai bez automatizētiem līdzekļiem ar personas datiem veiktas darbības, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, sistematizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, nolasīšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, tos pārraidot vai pārsūtot, izplatot vai, darot tos pieejamus citādā veidā, kā arī grupēšana vai savienošana ar citiem datiem, piekļuves liegšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 tiek piemērota personas datu, kuri veido sistematizēta krājuma daļu, apstrādāšanai, kas pilnīgi vai daļēji tiek veikta ar automatizētiem un neautomatizētiem rīkiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši saistīta ar datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot attiecīgos datus. Personas datu apstrāde ir jebkāda ar personas datiem veicama operācija (ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, rediģēšanu, mainīšanu, piekļuves sniegšanu, pieprasījumu iesniegšanu, nodošanu, arhivēšanu u.c.). Personas datu piemēri: vārds, uzvārds; elektroniskā pasta adrese, piemēram, vārds.uzvārds@uzņēmums.com; interneta protokola (IP) adrese.

Piekrišana – jebkāds brīvā formā un apzināti sniegts apstiprinājums, ar kuru datu subjekts piekrīt, ka viņa personas dati tiek apstrādāti konkrētam mērķim.

 

Privātuma politika

Sabiedrība apņemas savā darbībā apzinīgi apstrādāt Datu subjektu (savu klientu un darbinieku) personas datus. Vadoties pēc šā būtiskā principa, Sabiedrība vienmēr cenšas nodrošināt pietiekamu savu klientu datu aizsardzības līmeni un tiesisko aizsardzību. Sabiedrība apstrādā datus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ieskaitot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” un piemērojamajiem Lietuvas nacionālajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Personas datu avoti

 • Personas datus Datu subjekts sniedz pats. Datu subjekts vēršas sabiedrībā, izmanto Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, atstāj komentārus, uzdod jautājumus, vēršas Sabiedrībā, lūdzot sniegt informāciju un tml.
 • Personas dati tiek iegūti, kad datu subjekts apmeklē Sabiedrības interneta vietni.
 • Personas dati tiek iegūti no citiem avotiem, piem., citām iestādēm vai uzņēmumiem, publiskiem reģistriem un tml.

Personas datu apstrādes mērķi

 • Sabiedrības sniedzamo / saņemamo preču / pakalpojumu līgumu ar datu subjektu noslēgšana un izpilde, kontaktu saglabāšana, nodrošinot iespēju sazināties ar datu subjektu. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati: vārds (-i), uzvārds (-i), kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), darbavieta un amats (ja informāciju sniedz kā juridisko personas pārstāvis), bankas konta dati (ja Uzņēmumam pakalpojumus sniedz fiziska persona).
 • Nodokļu uzskaite un iemaksu kontrole, parādu pārvaldība. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati: vārds (-i), uzvārds (-i), personas kods / dzimšanas datums, maksājumu vēsture, adrese, cita ar parādu saistītā informācija.
 • Amatu kandidātu CV datu bāzes administrēšana. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati: vārds (-i), uzvārds (-i), dzimšanas datums (vecums), dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), informācija par kandidāta izglītību (mācību iestāde, mācību laiks, iegūtā izglītība un / vai kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas celšanu (mācības, iegūtie sertifikāti), informācija par kandidāta darba ieredzi (darbavieta, strādāšanas laiks, amats, atbildības un / vai sasniegumi), informācija par valodu prasmēm / informācijas tehnoloģiju iemaņām / auto vadīšanas iemaņām / citām kompetencēm / cita informācija, kuru kandidāts sniedz CV/ motivācijas vēstulē vai citos kandidāta dokumentos, darba devēju rekomendācijas / atsauksmes: kandidātu rekomendējušās vai atsauksmi sniegušās personas / viņu kontaktinformācija / rekomendācijas vai atsauksmes saturs.
 • Sabiedrības darbinieku funkciju īstenošana, apmaksas nodrošināšana. Šim nolūkam tiek apstrādāti šādi dati: vārds (-i), uzvārds (-i), dzimšanas datums (vecums), dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese), informācija par kandidāta izglītību (mācību iestāde, mācību laiks, iegūtā izglītība un / vai kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas celšanu (mācības, iegūtie sertifikāti), informācija par kandidāta darba ieredzi (darbavieta, strādāšanas laiks, amats, atbildības un / vai sasniegumi), informācija par valodu prasmēm / informācijas tehnoloģiju iemaņām / auto vadīšanas iemaņām / citām kompetencēm / cita informācija, kuru darbinieks sniedz, ja nepieciešams nodrošināt darbinieka vai darba devēja saistību izpildi.
 • Sabiedrības darbinieku, citu datu subjektu un mantas drošības nodrošināšanas nolūkā (videonovērošana).

Personas datu apstrādes nolikums

 • Datu subjekts, sniedzot Sabiedrībai personas datus, piekrīt, ka Sabiedrība izmantotu savāktos datus, pildot savas saistības pret datu subjektu, sniedzot pakalpojumus, uz kuriem datu subjekts cer.
 • Sabiedrība nevāc nekādus nevajadzīgus datus, kuri būtu paredzēti jebkādam citam mērķim, izņemot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.
 • Sabiedrība nodrošina, lai Sabiedrības savāktie dati tiktu apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumā paredzētajām prasībām un citiem Lietuvas Republikas personas datu aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, piemērojot nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas paredzēti datu subjekta personas datu aizsardzībai no nejaušas vai nelikumīgas izpaušanas, iznīcināšanas, grozīšanas, tā arī no nelikumīgām apstrādāšanas darbībām.
 • Visa informācija, kurā ir personas dati, ir konfidenciāla, tai piemērojami nepieciešamie tehniskie un organizatoriskie pasākumi vajadzīgā drošības līmeņa nodrošināšanai (piem., datu šifrēšana un anonimizēšana gan tās nodošanas laikā, gan glabāšanas laikā, ja citi normatīvie akti neparedz citādi).
 • Visi personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
 • Sabiedrības savāktie personas dati tiek glabāti drukātos dokumentos un / vai Sabiedrības informācijas sistēmās.
 • Kaut arī datu subjekts var lauzt līgumu un atteikties no sabiedrības pakalpojumiem, tomēr Sabiedrībai ir jāturpina glabāt datu subjekta datus saskaņā ar likumiem, kas reglamentē Sabiedrības darbību.
 • Datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības. Visiem Sabiedrības darbiniekiem, kuri uzzina datu subjektu personas datus, ir tie jāglabā pat tad, ja ir beigušās darba attiecības. Personas datu apstrādei Sabiedrība var piesaistīt datu apstrādātājus un / vai pēc saviem ieskatiem algot citas personas, kuras Sabiedrības vārdā veiktu noteiktas funkcijas. Tādos gadījumos Sabiedrība veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie datu apstrādātāji personas datus apstrādātu, ievērojot norādījumus un normatīvos aktus, kā arī prasa īstenot attiecīgus personas datu drošības pasākumus. Sabiedrība tāpat garantē, ka minētajām personām ir / būs konfidencialitātes saistības un tās nevarēs šādu informāciju izmantot nekādiem citiem mērķiem, izņemot, cik tas nepieciešams, lai veiktu tiem uzdotās funkcijas.
 • Lai nodrošinātu Sabiedrības, Sabiedrības darbinieku un citu personu mantas, veselības un dzīvības aizsardzību, tiek veikta videonovērošana Sabiedrības teritorijā un telpās. Izmantotās videonovērošanas sistēmas nelieto sejas atpazīšanas un / vai analīzes tehnoloģijas. Par veicamo videonovērošanu klienti tiek informēti ar informatīvām zīmēm ar videokameras simboliem un datu pārziņa rekvizītiem, kurie norādīti pirms iekļūšanas novērojamajā teritorijā vai telpā. Videonovērošanas laikā savākto informāciju (videomateriālus) var izmantot tiesībsargājošās iestādes vai apdrošināšanas kompānijas, ja noticis apdrošināšanas gadījums. Videomateriāls jāglabā līdz 30 kalendārās dienas.
 • Sabiedrība var sniegt personas datus, atbildot uz tiesas vai valsts institūciju lūgumiem tādā apjomā, cik tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu normatīvos aktus un valsts institūciju norādījumus.
 • Sabiedrība garantē, ka personas dati netiks ne pārdoti, ne iznomāti trešajām personām.

Datu subjekta tiesības

 • Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par Sabiedrības apstrādātajiem Datu subjekta personas datiem, no kurienes un kādā veidā personas dati ir savākti, kā arī – uz kāda pamata Sabiedrības tos apstrādā;
 • Datu subjektam ir tiesības vērsties Sabiedrībā ar lūgumu izlabot personas datus, ja dati ir nepareizi, nepilnīgi vai arī neprecīzi;
 • Datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst Sabiedrības apstrādātos Datu subjekta personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”);
 • Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai tiktu ierobežota Datu subjekta personas datu apstrāde;
 • Datu subjektam ir tiesības nepiekrist Sabiedrības veiktajai personas datu apstrādei;
 • Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Datu subjekta personas dati tiktu pārnesti citam datu pārzinim (tiesības uz datu pārnesamību).

Datu subjekta tiesību īstenošanas līdzekļi

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, datu subjekts var:

 • aizpildīt iesniegumu par iepazīšanos ar apstrādājamajiem personas datiem (iesniegums par iepazīšanos ar apstrādājamajiem personas datiem);
 • aizpildīt iesniegumu dzēst apstrādājamos personas datus (iesniegums par apstrādājamo personas datus dzēšanu);
 • aizpildīt iesniegumu par apstrādājamo personas datu labošanu (iesniegums par apstrādājamo personas datu labošanu).

Datu subjekts savas tiesības īsteno, iesniedzot konkrētu iesniegumu, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju. Datu subjektam informācija, kas saistīta ar tiesību īstenošanu, tiek sniegta bez maksas. Sabiedrība ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesniedz datu subjektam informāciju par darbībām, kuras veic, saņemot klienta iesniegumu par tiesību īstenošanu, vai norāda iemeslus, kāpēc to nedara.

Laika posms prasītās informācijas sniegšanai nepieciešamības gadījumā var tikt pagarināts vēl par 2 mēnešiem, ievērojot lūgumu sarežģītību un skaitu. Ja datu subjekts iesniegumu iesniedz elektroniskā formātā, informācija viņam arī tiek sniegta ar elektroniskiem līdzekļiem.

No Datu subjekta saņemto iesniegumu par tiesību īstenošanu var atteikties izskatīt vai par to ņemt attiecīgu maksu, ja lūgums ir nepārprotami nepamatots / pārmērīgs, kā arī citos normatīvos aktos noteiktos gadījumos.

Ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Datu subjekts par savu tiesību īstenošanu var vērsties Sabiedrībā, iesniedzot rakstisku iesniegumu personiski, pa pastu, ar pārstāvja starpniecību, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļu līdzekļus:

 • pa elektronisko pastu: info@moguntia.lt
 • mutvārdos – pa tālruni: +370 46 421211;
 • rakstveidā – pa pastu: adrese Paupių g. 1, Klemiškės 1. k., LT- 91291 Klaipēdas raj.

Datu subjekta atbildība
Datu subjektam ir:

 • jāinformē Sabiedrība par sniegtās informācijas un datu izmaiņām. Sabiedrībai svarīgi saņemt pareizu un spēkā esošu datu subjekta informāciju;
 • jāsniedz nepieciešamā informācija, lai datu subjekta lūguma gadījumā Sabiedrība varētu identificēt datu subjektu un pārliecināties, ka komunicē vai sadarbojas tiešām ar konkrēto datu subjektu (jāiesniedz personas identitāti apstiprinošs dokuments vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kuri ļautu pienācīgi identificēt datu subjektu). Tas nepieciešams datu subjekta un citu personu datu aizsardzībai, lai atklātā informāciju par datu subjektu tiktu sniegts tikai datu subjektam, nepārkāpjot citu personu tiesības.

Noslēguma noteikumi
Datu subjekts:

 • nododot Sabiedrībai personas datus, datu subjekts piekrīt šai Privātuma politikai, saprot tās normas; piekrīt tās ievērot;
 • attīstot un pilnveidojot Sabiedrības darbību, Sabiedrībai ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji daļēji vai pilnīgi grozīt Privātuma politiku, par to paziņojot interneta veikalā;
 • Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti interneta vietnē.